Blokdownchallenge

Concept

Vervul zo snel mogelijk zo veel mogelijk opdrachten. Elke succesvol uitgevoerde opdracht levert een groep punten op. De groep die op het einde van de wedsgtrijd de meeste punten heeft, wint (irish) coffee voor alle leiding, vakkundig geserveerd door de DC's.

Het bewijs van een succesvol afgelegde opdracht dient via mail naar districtbrugsevrije@gmail.com of via privé-bericht naar de facebook- of instagrampagina van District 't Brugse Vrije verstuurd te worden. Vermeld zeker de naam van je groep.

Duurtijd

De wedstrijd loopt vanaf zaterdag 9 januari 2021 tot en met 31 januari 2021. 

Puntenverdeling

Het succesvol vervullen van elke opdracht levert 5 punten (of een veelvoud hiervan) op en elke groep kan elke opdracht slechts 1 keer succesvol vervullen. 

Hoe sneller een opdracht uitgevoerd wordt, hoe meer punten te verdienen zijn. Het aantal punten (5 per opdracht) wordt vermenigvuldigd, afhankelijk van wanneer de opdracht uitgevoerd werd. De datum dat een bewijs van de opdracht ingezonden wordt (via e-mail naar districtbrugsevrije@gmail.com) telt.

- opdrachten uitgevoe